Návštěv :
Celkem : 2185
Týden : 3
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 08.11.2018 20:36:24

Administrace

 Citáty

 
Diderot Denis
Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.


Cicero Marcus Tullius
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.


Wilde Oscar
"Mladí lidé chtějí být věrní a nejsou, a staří lidé chtějí být nevěrní, a nemohou."


Dylan Bob
Když jsem byl mladej, chtěl jsem psát a zpívat slunce a měsíc. V určitej okamžik si pak uvědomíte, že to nedokáže nikdo.


Saint - Exupéry Antoine de
Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...


Shakespeare William
Smutným hodiny se zdají dlouhé.


Blake William
Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.


Shakespeare William
Čas ubíhá různě - podle toho s kým.


Seneca Lucius Annaeus
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.


Joyce James
Minulost je pohlcována přítomností a přítomnost žije jen tím, že rodí budoucnost.


Bergman Ingmar
Stárnutí je práce na celý úvazek.


Hemingway Ernest
Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy.


Homér
Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.


Talmud
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.


Einstein Albert
Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.


Ovidius Naso Publius
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.


Picasso Pablo

Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že už k ní nepatříme.


Čapek Karel
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.


Plautus Titus Maccius

Buď zatracen, kdo vymyslel jsi hodiny a první z nás zřídil orloj sluneční. Za mého mládí orloj byl žaludek. Když hlad měls, kázal jíst - když ovšem bylo co! Však dnes smíš jíst až uráčí se sluníčku...


Komenský Jan Amos
Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.


Čapek Karel
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.


Cicero Marcus Tullius
Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.


Cicero Marcus Tullius
Mladík doufá, že bude dlouho živ, v což jako stařec už doufat nemůže.


Goethe Johann Wolfgang von
Zestárnout není umění - umění je to snést.


Bonaparte Napoleon
Čas, to je jediné, čeho se mi dostává.


Seneca Lucius Annaeus
Nikdo není tak starý, aby nemohl beze studu doufat ještě v jeden den.


Aischylos
I stařec je k poučení vždy dost mlád.


[Churchil Winston Leonard Spaner
Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.


Maurois André
Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.


Seneca Lucius Annaeus
Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník.


Tuwim Julian
Chceš-li vidět, jak rychle čas letí, podepiš směnku.


Shaw George Bernard
Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.                                                       

 

 CITÁTY A PŘÍSLOVÍ  

 Měsíc listopad
Teplý říjen - studený listopad.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.
1. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
1. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
1. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
1. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
1. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
1. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
1. Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt.
1. Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
1. Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
1. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
1. Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude 1. Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
1. Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
zima též dosti mokrá.
2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
8. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. Svatý Teodor zasněží témě hor.
9. Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.
11. Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
11. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
11. Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati.
11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
11. O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
11. Po svatém Martinu zima nežertuje.
11. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná.
16. Na svatého Otmara nevidět komára.
19. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
21. Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
21. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
23. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.
25. Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
25. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
25. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
25. Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
25. Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
25. Svatá Kateřina strčí housle do komína.
30. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
30. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
30. Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
30. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok, zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
30. Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.
30. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.