Návštěv :
Celkem : 2095
Týden : 2
Dnes : 1
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 08.01.2018 14:33:30

Administrace

 

                                                        

 

 CITÁTY A PŘÍSLOVÍ  


„V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován."
– George Sand

„Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu."
– John Lennon

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."
– Marcus Aurelius

„Lásku je třeba brát sportovně - pak budete šťasten. Berete-li ji zamilovaně, pak budete celý život trpět."
– Brigitte Bardot

„Největším štěstím života je přesvědčení, že jsme byli milováni - milováni pro sebe, jací jsme, nebo spíše i navzdory sobě."
– Victor Hugo

„Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky."
– William Shakespeare

„Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu."
– Archibald Joseph Cronin

„Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím."
– Maxim Gorkij

„Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc."
– Lev Nikolajevič Tolstoj

„Ten žil šťastně, kdo žil v ústraní."
– Publius Ovidius Naso

„Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej."
– Homér

„Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý."
– George Bernard Shaw

„Pokaždé, když si znovu uvědomíme své štěstí, zrodí se v nás nová touha žít."
– Marcel Proust

„Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným."
– Emile Zola

„Spokojen se svým osudem, budeš žít šťastně."
– Quintus Horatius Flaccus

„Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí."
– Napoleon Bonaparte

„Žijeme mezi kontrasty, mezi štěstím a neštěstím, mezi strastmi a radostnými pocity touhy a naplnění."
– Georg Friedrich Haas

„Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat."
– Albert Einstein

„Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci."
– Romain Rolland

„Je-li štěstí žít, snad také není bez užitku sáhnout si na svou smrt."
– Jaroslav Seifert

„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem."
– Ota Pavel

„Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nalezl štěstí."
– Stendhal

„Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží."
– Publilius Syrus

„Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho."
– Blaise Pascal

„Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem."
– Lev Nikolajevič Tolstoj

„Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého."
– Lev Nikolajevič Tolstoj

„Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat."
– Boris Nikolajevič Polevoj

„Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně."
– Aristoteles

„Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán."
– Decimus Iunius Iuvenalis

„Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života."
– Miloslav Švandrlík

  

 

 

PRANOSTIKY

 


PRANOSTIKY NA LEDEN

 

.

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Holomrazy - úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Jednotlivé dny
1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
1. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh
1. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok
1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná
1. Na Nový rok o slepičí krok.
1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
1. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
1. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
1. Na Nový rok, do zimy skok.
2. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá
2. Když Makary pohodný, září bude chladný.
3. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné
4. Svatá Ida, ta dne přidá.
5. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž
5. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
6. Na tři krále o krok dále
6. Tři králové mosty staví, nebo je boří.
6. Na Tři krále mrzne stále.
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6. Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
6. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
6. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
6. Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno
7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
7. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
8. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9. O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10. Na svatého Hygina pravá zima začíná
10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
14. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.
15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.
16. Na svatého Marcela zima leze do těla
17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18. Na svatého Priska pod saněmi píská
19. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
21. O svaté Anežce od kamen se nechce.
22. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
25. Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
25. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).
26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa
28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.