Návštěv :
Celkem : 2211
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 05.01.2019 20:32:29

Administrace

 CITÁTY

 
„V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.“
– George Sand

„Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“
– John Lennon

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“
– Marcus Aurelius

„Lásku je třeba brát sportovně - pak budete šťasten. Berete-li ji zamilovaně, pak budete celý život trpět.“
– Brigitte Bardot

„Největším štěstím života je přesvědčení, že jsme byli milováni - milováni pro sebe, jací jsme, nebo spíše i navzdory sobě.“
– Victor Hugo

„Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.“
– William Shakespeare

„Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu.“
– Archibald Joseph Cronin

„Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.“
– Maxim Gorkij

„Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.“
– Lev Nikolajevič Tolstoj

„Ten žil šťastně, kdo žil v ústraní.“
– Publius Ovidius Naso

„Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.“
– Homér

„Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.“
– George Bernard Shaw

„Pokaždé, když si znovu uvědomíme své štěstí, zrodí se v nás nová touha žít.“
– Marcel Proust

„Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.“
– Emile Zola

„Spokojen se svým osudem, budeš žít šťastně.“
– Quintus Horatius Flaccus

„Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí.“
– Napoleon Bonaparte

„Žijeme mezi kontrasty, mezi štěstím a neštěstím, mezi strastmi a radostnými pocity touhy a naplnění.“
– Georg Friedrich Haas

„Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.“
– Albert Einstein

„Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.“
– Romain Rolland

„Je-li štěstí žít, snad také není bez užitku sáhnout si na svou smrt.“
– Jaroslav Seifert

„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.“
– Ota Pavel

„Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nalezl štěstí.“
– Stendhal

„Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.“
– Publilius Syrus

„Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.“
– Blaise Pascal

„Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem.“
– Lev Nikolajevič Tolstoj

„Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého.“
– Lev Nikolajevič Tolstoj

„Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat.“
– Boris Nikolajevič Polevoj

„Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně.“
– Aristoteles

„Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán.“
– Decimus Iunius Iuvenalis

„Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života.“
– Miloslav Švandrlík


PRANOSTIKY NA LEDEN
 

·  Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední větrové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.

·  Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.

·  V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.

·  Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

·  Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

·  Když začátek ledna krásně, bodou na jaře bouřky časně.

·  Lednové mlhy věští mokré jaro.

·  Leden studený, duben zelený.

·  Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.

·  V lednu silný led, v květnu bujný med.

·  Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.

·  Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

·  Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

·  Suchý leden, mokrý červen.

·  Jaký leden, takový červenec.

·  Leden červenci se rovná.

·  V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

·  Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

·  Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.

·  V lednu za pec si sednu.

·  V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

·  Ve dne jas, v noci mráz.

·  Leden jasný, roček krásný.

·  Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

·  Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.

·  Dlouhý střechýle, dlouhý len.

·  Roste den, roste i zima.

·  Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

·  Teplý leden, z korce mandel jeden.

·  V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.

·  Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.

·  Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.

·  Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

·  Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.

·  Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.

·  Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.

1. ledna

·  Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.

·  Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.

·  Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.

·  Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.

·  Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.

·  Na Nový rok o slepičí krok.

·  Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.

·  Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.

·  Připadne-li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.

·  Připadne-li na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic.

·  Připadne-li na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka.

·  Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírní zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.

·  Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.

·  Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.

·  Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.

2. ledna

·  Jestliže na ochtáb svatého Štěpána slunce svítí, ovčího dobytka budeme hojnost míti.

·  Jaká povětrnost bude na svatého Makaria, taková bude v září.

·  Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

·  Když Makary pohodný, září bude chladný.

3. ledna

·  Třetí den ledna jasný - časné bouřky.

5. ledna

·  Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.

·  Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.

6. ledna

·  Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.

·  Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci.

·  Na Tři krále o skok dále.

·  Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.

·  Tři králové mosty staví, nebo je boří.

·  Na Tři krále - zima stále.

8. ledna

·  O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

9. ledna

·  O svatém Baziliši zima všudy čiší.

11. ledna

·  Na svatého Hygina pravá zima začíná.

14. ledna

·  Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.

·  Svatý Higarius - vyndej saně, schovej vůz!

15. ledna

·  Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.

16. ledna

·  Na svatého Marcela zima leze do těla.

17. ledna

·  Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.

18. ledna

·  Na svatého Priska pod saněmi píská.

19. ledna

·  Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.

·  Na svatého Kanuta přichází zima krutá.

20. ledna

·  Nezmrne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.

·  Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.

·  O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.

21. ledna

·  O svaté Anežce od kamen se nechce.

·  Svatá Anežka kape ze stříšek, sedláče, schovej zhryzky.

·  Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.

22. ledna

·  Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.

·  Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.

·  Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.

·  Vincence slunečnost dává vína hojnost.

·  Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.

·  Na svatého Vincence seď doma u pece.

·  Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.

·  Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.

24. ledna

·  Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

25. ledna

·  Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.

·  Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

·  Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.

·  V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.

·  Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.

·  Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.

·  Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.

·  Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.

·  Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.

·  Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.

·  Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.

26. ledna

·  Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28. ledna

·  Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase nepraví.

29. ledna

Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.